Teknik Bilgiler

Sfero Döküm Nedir?

Sferö döküm veya küresel grafitli dökme demir, kendine özgü bir demir türüdür, dökümden önce, darbeye karşı fevkalade güçlü bir yapı kazanması ve uzun ömürlü olması için magnezyumla özel bir işleme (aşılamaya) tabi tutulur.

Alışılmış gri dökme demirin lameller halindeki ince grafitlerden oluşan mikro yapısından dolayı düşük çekme mukavemeti vardır ve darbe dirençleri çok düşüktür.

Erimiş sıvı metale magnezyum eklenmesi bu ince grafitleri kürelere dönüştürür ve küresel olarak dağıtır, ve gri demirin en az iki katı çekme mukavemetive ağırlığa oranla artan bir güç kazandırır.

Sfero Dökümün Pik Döküme Kıyasla Avantajları:

» Sfero dökümün ağırlığına oranla yüksek dayanıklılığı oldukça düşük ağırlıkta dökümlerin yapılmasını sağlamakta - benzeri gri dökme demirlere (pik) göre %50 varan ağırlık tasarrufu.
   
» Düşük ağırlıklı dökümlerin, nakliyeden montaja kadar alanlarda maliyet avantajları vardır ve kullanım kolaylığı sağladıkları gibi kaldırma işlemleri esnasında sakatlanma tehlikelerini de azaltır.
   
» Sfero dökümün kendine has, yüksek çekme mukavemeti ve çarpmalara karşı darbe direnç özellikleri yapısal kayba uğramadan kanalizasyonların su yollarının düzgün olarak kanalizasyon kapağının yüzeyine kadar dağıtılmasına müsaade etmekte. Bu drenaj etkisini, özellikle kenara en yakın 90mm`lik kritik alanda, artırır.
   
» Sfero dökümün yüksekmukavemeti, normal kullanımdaki hata olasılığını en aza indirir, yerinde çarpmalara karşı ayrıca bir direnç sağlar ve nakliyede ve yüklemedekine benzer kayıpları azaltır.

Polimer Beton Nedir?

Polimer beton ise, sürekli polimer matrisi içinde reçine ve sertleştiriciden oluşan, kimyasal reaksiyon ile sertleşen ve çeşitli dolgu malzemeleri ile desteklenen, yüksek yapışma ve çok erken yüksek dayanım kazanabilme özelliğine sahip bir malzemedir.