KVKK

Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni Ve Gizlilik Politikası

Özmer Altyapı Malzemeleri Döküm İnş. Paz. İth. İhr. San. Ve Tic. Ltd. Şti ( “Özmer”) olarak özel hayatın ve kişisel verilerin gizliliğinin korunmasına önem veriyoruz. Bu aydınlatma metni ile, web sitemizi ziyaret eden ziyaretçiler ile iş ortaklarımız, müşterilerimiz ve tedarikçilerimizin, faaliyetlerimiz kapsamında işlenen kişisel verileri hakkında bilgi vermekteyiz.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun olarak anılacaktır) uyarınca şirket içi gerekli düzenlemeler yapılmış olup; tüm teknik ve idari tedbirler alınmıştır. Özmer olarak Kanunların getirdiği tüm sorumluluklara uymayı kabul, beyan ve taahhüt etmekteyiz.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı ve Hukuki Nedenleri

 1. Web Sitesi Ziyaretçilerimiz

Web sitemizi ziyaret eden ziyaretçilerimizin IP adreslerini, kullanıcı verilerini sınıflandırmak ve değerlendirmek, web sitesi analitiği ve iyileştirmeleri için ve kullanıcı deneyimini iyileştirmek amacı ile web sitesinin özellik ve fonksiyonlarının nasıl kullanıldığını anlamak üzere, Kanun madde 5/2 (f) kapsamında temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla veri işlemenin meşru menfaatlerimizin korunması için gerekli olması hukuki nedeni ile işlenmektedir.

 1. Müşterilerimiz

Müşterilerimizin kişisel verileri ya da kurumsal müşterilerimizin temsilcilerinin/yetkililerinin/çalışanlarının kişisel verileri; müşterilerimiz ile yürütmekte olan satış sözleşmesi akdedilmesi ve şirketimizin faaliyetleri kapsamında bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması hukuki sebebi ile işlenmektedir.

Müşteriler veya muhtemel müşterilerle sözleşme ilişkisi kurulmuş ise, sözleşme uyarınca toplanmış olan veriler onay alınmaksızın Özmer tarafından kullanılabilir. Söz konusu kişisel veriler hizmetin ifası, sözleşmenin icrası, ticari faaliyetin yürütümü ve gereklilikler çerçevesinde kullanılmaktadır. İşbu veriler müşterilerle iletişime geçerek güncellenebilir.

Ayrıca müşterilerimizin kişisel verileri ya da kurumsal müşterilerimiz temsilcilerinin/ yetkililerinin/çalışanlarının kişisel verileri; müşterilerimiz ile olan iş ilişkilerimizin yönetilmesi, kendileri ile iletişim kurulması amacı ile Kanun madde 5/2 (f) uyarınca temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, veri işlemenin meşru menfaatlerimizin korunması için gerekli olması hukuki sebebi ile işlenmektedir.

 1. İş Ortaklarımız

İş ortaklarımız/tedarikçilerimizin kişisel verileri ya da kurumsal iş ortakları ya da tedarikçilerimizin temsilcilerinin/yetkililerinin/çalışanlarının kişisel verileri, iş ortaklarımız ve tedarikçilerimiz ile sözleşmelerin akdedilmesi ve ifa edilmesi amaçlarıyla Kanun madde 5/2 (c) uyarınca bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması hukuki sebebi ile işlenmektedir. Ayrıca, kişisel veriler, iş ortaklarımız ve tedarikçilerimiz ile olan ilişkilerimizin yönetilmesi, iletişim kurulması, ve yeniliklerden haberdar edilmesi amacı ile Kanun madde 5/2 (f) kapsamında meşru menfaatlerimizin korunması için gerekli olması hukuki sebebi ile işlenmektedir.

Bu bağlamda iş – çözüm ortakları ve ticari ortaklarımız ile veri paylaşırken ilgili Kanun hükümlerine uygun davranılmaktadır. Özmer veri gizliliği taahhüdü ile sadece hizmetin ifası, işin yürütümü ve ticari faaliyetin sürdürülebilmesi için gerektiği kadar kişisel veriyi iş – çözüm ortakları ve ticari ortakları ile paylaşmaktadır. Paylaşılan veriyle birlikte iş – çözüm ortakları ve ticari ortaklarından mutlaka veri güvenliğinin sağlanmasına ilişkin gereken idari ve teknik tedbirleri alması talep edilmektedir.

 1. Müşteri Adaylarımız

Tarafımızdan hizmet almak için teklif isteyen müşteri adaylarının, kurumsal müşteri adaylarının temsilcilerinin/yetkililerinin/çalışanlarının kişisel verileri faaliyetlerimizi yürütülmesi kapsamında ve müşteri adaylarımıza hizmet ve bilgi vermek amacıyla Kanun madde 5/2(f) kapsamında temel hak ve özgürlüklere zarar vermemek kaydıyla veri işlemenin meşru menfaatlerimizin korunması için gerekli olması hukuki sebebi ile işlenmektedir.

Ayrıca, web sitesi ziyaretçilerimiz, müşterilerimiz, iş ortaklarımız, müşteri adaylarımız ve tedarikçilerimizin kişisel verileri resmi makamlarca ilgili mevzuata uygun şekilde talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılması zorunda olunan durumlarda resmi makamlara açık rızanız olmaksızın açıklanabilecektir. Web sitesi ziyaretçilerimiz, müşterilermiz, iş ortaklarımız, müşteri adaylarımız ve tedarikçilerimizin kişisel verilerinin Özmeri’i etkileyen hukuki bir ihtilaf ile ilgili ya da potansiyel ihtilaflara ilişkin olarak gerekli olduğu ölçüde kullanılması ve mahkemeler ve diğer yetkili kurum ve kuruluşlarla paylaşılması da mümkün olabilir. Bu çerçevede kişisel veriler, Özmer’in hukuki yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla Kanun madde 5/2 (ç) kapsamında ve Özmer’in haklarının tesisi veya korunması amacıyla Kanun madde 5/2 (e) kapsamında açık rızanıza gerek olmadan işlenebilecektir.

 1. Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabilir
 • Yalnızca yukarıda belirtilen kişisel verilerin işlenmesi amaçlarını yerine getirebilmek için gerekli olması halinde, Özmer’e ilettiğiniz kişisel verileriniz ya da tarafımızca edinilen kişisel verileriniz yurtiçinde yerleşik hizmet / destek /ürün aldığımız üçüncü kişi firmalar ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile yukarıdaki amaçların yerine getirilmesi kapsamında paylaşılabilecektir.
 • Kişisel verileriniz mevzuat çerçevesinde bilgilerinizi talep etme yetkisine sahip mercilerden gelecek talepler kapsamında ve uyuşmazlıklar halinde yetkili mercilerle paylaşılabilecektir.
 • Bilgisayar sistem ve alt yapılarımız Türkiye’de tutulmakta olup, kişisel verilerinizin yurt dışına aktarımı kural olarak söz konusu değildir.
 1. Kişisel Verilerinizi Toplama Yöntemlerimiz

Kişisel verileriniz tarafımıza elektronik veya fiziki yolla ileteceğiniz dokümanlar, e-postalar ve bilgiler aracılığı ile sözlü, yazılı veya elektronik ortamda otomatik olan ya da olmayan yollarla toplanmaktadır.

Çerezler Ve İzleme Teknolojileri

Çerezler, bir internet sitesini ziyaret ettiğiniz zaman bilgisayarınızda veya mobil cihazınızda (“cihaz”) saklanan söz konusu cihazın tespit edilmesine olanak sağlayan çoğunlukla harf veya sayılardan oluşan küçük metin dosyalarıdır.

Çerez politikamız uyarınca, yalnızca internet sitemizi ziyaret deneyimizin ihtiyaçlarınızı karşılaması amacıyla ve analitik amaçla çok sınırlı çerez türleri kullanılmaktadır. Pazarlama izniniz dikkatinde size özel tanıtım yapmak, promosyonlar ve pazarlama teklifleri sunmak, web sitemizin içeriğini size göre iyileştirmek ve/veya tercihlerinizi belirlemek amaçlarıyla, Site üzerinde gezinme bilgileriniz ve/veya Site üzerindeki kullanım geçmişiniz izlenebilmektedir

Websitemizi ziyaretiniz sırasında, internet tarayıcınızın dili, bulunduğunuz saat dilimi, sayfalarımızda geçirilen süre ve arama motoru optimizasyon bilgileri vb. bilgiler elde edilmektedir ve kullandığımız araçlar vasıtasıyla internet sitemize yapılan ziyaretlere ilişkin bilgiler, bizlerle (hangi ülkeden kaç ziyaretçi olduğu gibi) anonim ve kümülatif olarak paylaşılmaktadır. Kullandığımız araçlar, işlediği kişisel verileri bizlerle paylaşmamaktadır. Özmer olarak, web sitemizle ilgili teknik destek aldığımız tedarikçiler çerez verilerinize erişebilir. Ayrıca adli süreçlerde bu veriler kanunen yetkili kamu kurumlarıyla paylaşılır.

Özmer, çevrimiçi ve çevrimdışı olarak farklı yöntemlerle toplanan bilgileri veya farklı zamanlarda web sitemiz üzerinde sizden toplanan bilgileri eşleştirir ve bu bilgileri üçüncü taraflar gibi başka kaynaklardan alınan bilgilerle birlikte kullanır.

Sitemizi kullanabilmek için çerez kullanımı zorunlu değildir, tarayıcınızı tüm çerezleri engelleyecek şekilde ayarlama ve çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirme imkânınız bulunmaktadır.

 1. Güvenlik Ve Gizlilik Politikamız

Verilerinizin korunması ve gizliliği şirket politikamız olup Kanun ve sair mevzuata uygun olarak verilerinizin gizliliğini ve güvenliğini sağlamak amacı ile gerekli idari ve teknik önlemleri almaktayız.

Bu bağlamda herhangi bir yoldan Özmer’e ulaşan kişisel verileriniz ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz gizlidir. Özmer ticari faaliyetini yürüttüğü her aşamada söz konusu verilerin gizliliğine riayet etmektedir. Bu bağlamda işbu Şirket gizlilik politikasına tam uyum sağlanmaktadır. Muhtelif yollardan toplanan kişisel verilerin ve/veya özel nitelikli kişisel verilerin yetkisiz kişilerin eline geçmemesi, veri sahibinin haklarına zarar gelmemesi-mağdur olmaması ve verilerin korunabilmesi için gerekli teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.

Hukuka Uygunluk çerçevesinde kişisel verileri ve/veya özel nitelikli kişisel verileri paylaştığımız şirketlerden de veri koruması talep edilmektedir. Üst düzey koruma sağlanması için teknolojik açıdan tüm gereklilikler yerine getirilmekte ve standartlara uygunluk sağlanmaktadır.

 1. Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi Ve Anonim Hale Getirilmesi

Kişisel verileriniz ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz Kanunda öngörülen zamanaşımı ve saklama sürelerin dolması, yargı süreçlerinin tamamlanması veya amaca uygun diğer gerekliliklerin son bulması ile silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Silme, yok etme ve anonim hale getirme işlemleri ilgili veri sahibinin talebi üzerine veya Okkalar tarafından re’sen (kendiliğinden) yapılmaktadır.

 1. Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

Kişisel Verileri Koruma Kanunu madde 11 uyarınca aşağıda belirtilen haklara sahip bulunmaktasınız:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlendiğine ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini talep etme, bu hakkınızı kullanmanız halinde bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme nedenlerinin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, bu hakkınızı kullanmanız halinde bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,
 • Elde ettiğimiz bilgilerin otomatik sistemler ile analizi yoluyla hakkınızda ortaya çıkan sonuca itiraz etme ve zarara uğramanız halinde tazminat talep etme.

Özmer olarak, yürürlükteki mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimiz saklı kalmak kaydıyla, sahip olduğunuz bu hakları istediğiniz her zaman ve en uygun şekilde kullanabileceğinizi taahhüt ederiz. Bu çerçevede şirketimiz Kanunu’nun 13. maddesine dayalı olarak aynı Kanun’un yukarıda belirtilen 11. maddesindeki haklarınızı kullanmak kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.

KVK Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; linkteki formu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını “351 Sk. Kazım Dirik Mh. 2. Sanayi Sitesi No:7, Bornova, İzmir” adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu info@ozmeryapi.com adresine güvenli elektronik imzalı veya mobil olarak tarafımıza iletebilirsiniz.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ve korunmasına dair bilgi edinmek ve sorularınız için aşağıda bulunan iletişim bilgileri aracılığıyla bizimle iletişime geçmeniz yeterlidir:

Özmer Altyapı Malzemeleri Döküm İnş. Paz. İth. İhr. San. Ve Tic. Ltd. Şti 351 Sk. Kazım Dirik Mh. 2. Sanayi Sitesi No:7, Bornova, İzmir info@ozmeryapi.com

Telefon: + 90 (232) 425 85

Mobil :+90 (546) 621 04 49